Aleksandra Nawe

Aleksandra Nawe

Studia w łódzkiej Akademii Muzycznej ukończyła z wyróżnieniem w 1990 r. w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Lasockiego oraz klasie kameralnej prof. Rajmunda Ambroziaka. Jej Mistrzami byli także profesorowie Anita Krochmalska-Podfilipska i Tadeusz Chmielewski z AM w Łodzi oraz Ivan Klansky z Academy of Art w Pradze.

Jest laureatką X Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (1989 – II nagroda). Wielokrotnie brała udział w krajowych i międzynarodowych konkursach instrumentalnych i wokalnych (Duino, Trnava, Salzburg, Barcelona, Gdańsk, Łódź, Duszniki Zdrój, Nowy Sącz, Warszawa). Otrzymywała dyplomy za najlepszy akompaniament.

Współpracowała z wybitnymi pedagogami podczas mistrzowskich kursów instrumentalnych i wokalnych (Łódź, Szczawnica, Duszniki Zdrój, Radziejowice, Monaco).

Koncertuje w kraju i za granicą (Łotwa, Litwa, Austria, Słowacja, Niemcy, Dania, Francja, Czechy, Finlandia), bierze udział w festiwalach muzycznych, konferencjach naukowo-artystycznych, realizuje autorskie projekty (m.in. medytacja słowno-muzyczna Pamięci Haliny Poświatowskiej – 2005, Jerzy Bauer – heterogeniczny – 2006, Inspiracje poetyckie w pieśni artystycznej – 2008, Spotkanie z Chopinem – 2010, Zielony pejzaż… Piosenki Piotra Hertla – 2011, Dwa teatry – 2011, Gwiazda Piotra Hertla – 2012, Poświatowska i muzyka – 2015). Dokonała licznych prawykonań utworów kompozytorów współczesnych, w tym kompozycji jej dedykowanych.

Ma w dorobku kilkanaście płyt CD z muzyką m.in. Moniuszki, Żeleńskiego, Szostakowicza, Schumanna, Poulenca, Dvořáka, R. Straussa, Czajkowskiego, Minkova, Bacewicz, Kisielewskiego, Hertla, Przybylskiego, Grzeszczaka oraz liczne DVD z zapisem koncertów, np. wydany przez firmę Hot Pot Zielony pejzaż… Piosenki Piotra Hertla. Dokonała nagrań dla radia polskiego i łotewskiego, telewizji holenderskiej (12 filmów w cyklu Klasyka o północy) oraz dla teatru i filmu w telewizji polskiej.

Dwukrotnie (1997, 2006) otrzymała Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi za działalność artystyczną i dydaktyczną, a w 2003 r. została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W macierzystej uczelni zatrudniona jest od 1988 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. W Katedrze Kameralistyki prowadzi zajęcia z nauki akompaniamentu i kameralistyki fortepianowej.